سایت برای مدتی در دسترس نیست! بدلیل عدم تسویه مدیر سایت

مسعولیت عدم تسویه حساب بموقع با مدیر سایت میباشد!

بعد از اتمام مدت زمان تعیین شده برای تسویه حساب ارائه بکاپ یا… مقدور نمیباشد

 

ssl yellow error